3 Taal en communicatie

Algemene informatie

Waarom kiezen voor 3 Taal en communicatie?

In de wereld waarin we nu leven zijn talen een onmiskenbare rijkdom en zelfs onmisbaar geworden. In vreemde talen communiceren = sterk voordeel in het leven. De hele wereld draait rond communicatie. Je leert vaardig, professioneel en efficiënt communiceren.  Hoe zit een taal in elkaar? Hoe leren we elkaar begrijpen? Hoe vermijden we juist miscommunicatie en waardoor ontstaat die? Belangrijke aandacht voor interculturele communicatie; de juiste communicatie hangt van heel wat factoren af, ook van verschillende culturen. Ontwikkeling in communicatievaardigheid: vlot communiceren in VIER (!) talen, de internationale wereldtaal Engels en de drie landstalen.

Specifieke communicatiestrategieën:

  • campagnes
  • evenementen
  • projecten
  • communicatiebeleid in bedrijven
  • taal in ICT.

Sterk in je schoenen op zowel de arbeidsmarkt, als een verdere taalspecialisatie in het hoger onderwijs.

Taal en communicatie @ GO! MIRA TROEVEN

De leerlingen krijgen les in 4 verchillende leeromgevingen:

  • Masterclass: inspirerende instructie
  • MIRA-LAB: clusteropdrachten (doorstroom)
  • Community: functionele en praktische opdrchten
  • My portfolio: persoonlijk leertraject en begeleiding

Projecten die verlopen via E-twinning (contacten met buitenland)

etwinning

Uitwisselingsprojecten die verlopen via ERASMUS

Als UNESCOschool vinden wij taal en cultuur belangrijk! 

UNESCO XL
Lessenrooster 3 Taal en communicatie overzicht
3TC
Basisvorming dubbele finaliteit
dubbele basis
Specifiek gedeelte Taal en communicatie