3 Natuurwetenschappen

Algemene informatie

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde. ) Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent: - vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum; - nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag; - in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie; - een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

Natuurwetenschappen @ GO! MIRA TROEVEN

Nederlands + en wetenschappen (0,5u) 

Extra aandacht om Nederlands correct te gebruiken in andere vakken:

  • taalstrategieën
  • samenvattingen
  • zinsbouw

STEM doelen @ MIRALAB + module RESEARCH

Inzetten op wetenschappen: 7u 

Onderzoekscompetenties @ MIRALAB

Lessenrooster 3 Natuurwetenschappen overzicht
3NW def
Basisvorming doorstroom
basisvorming doorstroom
Specifiek gedeelte natuurwetenschappen
3NW

Omdat bepaalde vakken voornamelijk in een 4e jaar aanbod komen, publiceren we hier specifiek gedeelte 4 natuurwetenschappen.