3 moderne talen

Algemene informatie

De oprichting van 3 Moderne Talen wil opnieuw een boost geven aan het taalonderwijs. Eindelijk kunnen leerlingen in een tweede graad resoluut voor een specifieke taalrichting kiezen waarin ze hun taalknobbel al voor 200% kunnen ontwikkelen. Momenteel leren leerlingen dat talen belangrijke vakken zijn en leren ze op een mooi niveau een vreemde taal beheersen, maar een echte verdieping in de heerlijke talenwereld in al z'n facetten was voorheen niet mogelijk. Leerlingen streefden ernaar om een taal te verwerven en een taal te beheersen om ermee te leren communiceren.

Met de implementatie kan een leerling een eerste stap zetten richting een echte taalspecialisatie. Het gaat niet enkel meer om taalbeheersing, maar ook om taalontwikkeling. Taal wordt naar voren geschoven als een wetenschapsdomein en leerlingen leren verder te kijken dan de taal.

Ze worden uitgedaagd om taal door een andere bril te bekijken: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek, literatuur, interculturaliteit. Bovendien is de richting Moderne Talen een unicum waarbij leerlingen in 3MT iets kunnen dat niemand anders op de school kan: ze zijn communicatievaardig in maar liefst vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Wie kan dat zeggen? Alleen al dat gegeven geeft hen een hele inkijk in andere culturen, andere levens, andere personen die voor anderen niet toegankelijk zijn. Kortom, 3MT is je eerste stap in jouw proces als professionele taalgebruiker die niet alleen een uitstekende talenkennis heeft (vier talen!), maar ook zoveel meer kent, dan de taal alleen. *Doorstroom naar hoger onderwijs: Taal- en Letterkunde: taalsystematiek en literatuur, Toegepaste Taalkunde: vertalen, tolken, en communicatie-expert (taaljob in een bedrijf), Europese talen en culturen, etc. Uiteraard zijn dit slechts enkele mogelijke keuzes voor later.

Belangrijkste boodschap: iemand die een uitgebreide talenkennis heeft, staat rijk in het leven en kan in het hoger onderwijs met een zeer brede basis in heel wat domeinen terecht. 3 Moderne talen geeft extra aandacht aan taal als studieobject met het oog op de doorstroom naar het hoger onderwijs. 

3 moderne talen @ GO! MIRA TROEVEN

Wetenschappen +

De leerlingen krijgen samen met Latijn extra wetenschappen zodat ze voeling blijven houden met wetenschappen. 

Proeven van verschillende talen

Internationale contacten via E-twinning (ERASMUS)

etwinning

Taal en cultuur clusters @ MIRA-LABS

Als UNESCOschool vinden wij taal en cultuur belangrijk! 

UNESCO XL
3 moderne talen lessenrooster overzicht
Afbeelding
Basisvorming doorstroom
alg
Specifiek gedeelte moderne talen
spec