3 Latijn

Algemene informatie

In de lessen Latijn lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid.
De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid. 
Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. 
Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt.
De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft. 
Maar Latijn studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken. 
Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

Latijn @ GO! MIRA TROEVEN

De leerlingen Latijn krijgen extra wetenschappen om ze voor te bereiden op de 3e graad. 

LATIn de MIRALABS zijn er opdrachten waar linken worden gelegd met de wetenschap. 

Lessenrooster Latijn overzicht
3L
Basisvorming doorstroom

 

basisvorming doorstroom

Iedere studierichting in doorstroom heeft dezelfde basisvorming. 

Specifiek gedeelte Latijn
3L spec