3 humane wetenschappen

Algemene informatie

Deze leerlingen kiezen voor humane wetenschappen omdat ze belangstelling hebben voor de mens en de samenleving in het algemeen. 


Ze maken kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij.
Ze worden  communicatief en sociaal vaardig en leren vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. 
De leerlingen leren daarbij kritische vragen te stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

Humane wetenschappen @ GO! MIRA TROEVEN

Nederlands + (0,5u) 

Extra aandacht om Nederlands correct te gebruiken in andere vakken:

  • taalstrategieën
  • samenvattingen
  • zinsbouw

Internationalisering: utiwisselingsprojecten met buitenlandse scholen rond maatschappelijke thema's

Lessenrooster 3 humane wetenschappen overzicht
3HW
Basisvorming doorstroom
basisvorming doorstroom
Specifiek gedeelte humane wetenschappen
3HW spec