3 bedrijfswetenschappen

Algemene informatie

Bedrijfswetenschappen is een nieuwe economisch-wetenschappelijke studierichting.  

Komt  aan bod in deze richting:

  • wiskunde: interpreteren van grafische voorstellingen met economische contexten (statistiek)
  • het keuzegedrag van de producent en de consument
  • marktwerking
  • internationale handel 
  • boekhouden (accounting)
  • toegepaste bedrijfswetenschappen
  • (vennootschaps)recht
Bedrijfswetenschappen @ GO! MIRA TROEVEN

In alle finaliteiten is er een studierichting in het domein economie en organisatie

In GO! wordt uibreiding van wiskunde aangeboden

Nederlands + (0,5u) 

Extra aandacht om Nederlands correct te gebruiken in andere vakken:

  • taalstrategieën
  • samenvattingen
  • zinsbouw

 

Lessenrooster 3 bedrijfswetenschappen overzicht
3BWA
Basisvorming doorstroom
basisvorming doorstroom
Specifiek gedeelte bedrijfswetenschappen
3BW spec