2e graad

Algemene uitleg studierichtingen

De studierichtingen in de 2e graad geven duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Schooljaar 2021-2022 is  de modernesering secundair onderwijs voor het 1e jaar van de 2e graad van toepassing.

Er zijn 3 mogelijkheden:

1) DOORSTROOMFINALITEIT = doorstromen naar het hoger onderwijs vanuit ASO-richtingen :  Zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen die de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.

2) ARBEIDSMARKTFINALITEIT = doorstromen naar de arbeidmarkt vanuit BSO-richtingen

Studierichtingen met arbeidsmarktfinaliteit behoren tot een zelfde studiedomein. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.

3) DUBBELE FINALITEIT = doorstromen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs zijn mogelijk vanuit bepaalde TSO-richtingen. 

Studierichtingen met dubbele finaliteit behoren tot een studiedomein. Zij hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (=hbo5-opleidingen).

DOORSTROOMFINALITEIT (ASO)
Latijn (doorstroom)
KT T
Wetenschappen (doorstroom)

weten

Humane wetenschappen (doorstroom)
HW
DUBBELE FINALITEIT (TSO)
Toerisme 2.0 UNIEK in de regio (dubbel)
toerisme
Handel Talen (dubbel)
HT
ARBEIDSMARKTFINALITEIT (TSO)