2de graad

In onze school kan een leerling kiezen uit deze studierichtingen:  

ASO Latijn

ASO Wetenschappen

ASO Humane wetenschappen 

TSO Handel - talen

TSO Toerisme 2.0 ---> NIEUW schooljaar 2020-2021 <---

BSO Kantoor

ASO (Algemeen Secundair Onderwijs) bereidt de leerlingen voor op hoger onderwijs en niet op een specifiek beroep. Er zijn enkel theoretisch vakken zoals talen, wiskunde, wetenschappen… .

In het BSO (Beroeps Secundair Onderwijs) leert de leerling een beroep. Er zijn weinig algemene vakken. Het BSO is niet bedoeld als voorbereiding op hoger onderwijs.

In TSO (Technisch Secundair Onderwijs) bestaan studierichtingen met meer uren praktijk die je kind voorbereiden op een beroep, maar ook met meer algemene en theoretisch-technische vakken die meer voorbereiden op hoger onderwijs.

Ook in de 2de graad bieden we een optimale leerbegeleiding om zo elke leerling de kans te geven het beste uit zichzelf naar boven te halen.