Structuur 1e jaar

Leerlingen die het getuigschrift van het basisonderwijs behaald hebben, gaan naar de A-stroom. In een boeiende en emotioneel veilige leeromgeving krijgen ze een breed leeraanbod en helpen we hen om keuzes te maken voor hun verdere studies. 

De leerlingen voor 1B hebben hun getuigschrift basisonderijs niet behaald. Wanneer ze slagen in 1B behalen ze hun getuigschrift basisonderwijs.

Voor de keuzevakken FIT+ en DIGI-ART zijn er minium- en maximumantallen om ze in te richten. Mogelijke oplossingen is om FIT+ en DIGI-ART halfjaarlijks te wisselen.

Lessenrooster 1A
1A les
1A keuzevak
één keuzevak kiezen
Keuzevak klassieke talen

 

Lab

Laten proeven van Latijn: weetjes, gerichte geheugensteuntjes

Kapstokken voor 2e jaar
Geïntegreerde aanpak: cultuur, woordenschat en grammatica.

1e jaar: tijd geven om te groeien in Latijn
2 jaar: 5u klassieke talen = diepgang

2 lesuren per week
Keuzevak FIT+

 

fit+

Extra sport

Lifestyle

2 lesuren per week
Keuzevak DIGI-ART

 

DIGI-ART

Tableau vivant - 360°camera - VR bril 

Green screen en de  IPAD 

Augmented reality 

Schilderen in VR 

Stop motion maken

Voice over – inspreken van filmpjes

2 lesuren per week
Lessenrooster 1B
1B
1B keuzevak
één keuzevak kiezen
Keuzevak DIGI-ART

 

DIGI-ART

Tableau vivant - 360°camera - VR bril 

Green screen en de  IPAD 

Augmented reality 

Schilderen in VR 

Stop motion maken

Voice over – inspreken van filmpjes

2 lesuren per week
Keuzevak FIT+
fit+

Extra sport

Lifestyle

2 lesuren per week
Structuur 2e jaar
Lessenrooster 2A
2AV
2A basisoptie
Keuze uit één basisoptie
Basisoptie klassieke talen

Romeinse en/of Griekse taal en cultuur.

Latijnse en/of Griekse teksten.

Onderscheiden aspecten van de taal, cultuur, kunst, waarden, geschiedenis en maatschappij van de Grieken en Romeinen.

De invloed van de Grieks-Romeinse beschaving en klassieke talen op hedendaag

5 lesuren per week
Basisoptie moderne talen en wetenschappen

Onderzoeken van taal 

communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Frans en/of Engels.

Onderzoeken natuur- en technisch-wetenschappelijke verschijnselen en ideeën.

Onder voorbehoud. Wachten op de goedkeuring van de Vlaamse overheid.

5 lesuren per week
Basisoptie Economie en organisatie

Onderzoeken de sociaal-economische realiteit en actualiteit.

Passen ICT-vaardigheden functioneel toe.

Brengen consumentengedrag in kaart.

Begrijpen socio-economische verschijnselen..

Passen sociale en communicatieve vaardigheden toe.

Onder voorbehoud!.Wachten op de goedkeuring van de Vlaamse overheid.

5 lesuren per week
Lessenrooster 2B
2B
2B basisopties
Twee basisopties worden gecombineerd (2x 5u)
Basisoptie: Maatschappij en welzijn

Brengen mensen en hun gedrag.

De samenleving.

Gezondheid en lifestyle. 

Verzorging, mode en lichaamszorg.

Onder voorbehoud. Wachten op de goedkeuring van de Vlaamse overheid.

5 lesuren per week
Basisoptie Economie en organisatie

De consument.

Passen ICT-vaardigheden functioneel toe. 

Sociaal-economische actualiteit. 

Ondernemerschap.

Passen sociale en communicatieve vaardigheden toe. 

Onder voorbehoud. Wachten op de beslissing van de Vlaamse overheid.

5 lesuren per week